top of page

Skrivargarden Nes ligger naturskjønt til på vestsida av Herefossfjorden og er en fin, gammel embetsgard fra 1700-tallet med en fantastisk fargerik historie.

 

Fram til 1852 var Nes sorenskrivargard for den vestlige delen av Råbyggelagets fogderi, det vil si for Herefoss, Vegusdal, Iveland og heile Setesdalen.

 

Garden lå sentralt til ved den gamle ridevegen mellom Arendal og Setesdal. Her var fergeleie, skysstasjon og vertshus. Slik var Nes et strategisk knutepunkt for danskekongens embedsmenn som hadde sete på garden i over 90 år.

 

Da riksforsamlingen var samlet på Eidsvoll april- maidagene 1814 for å lage Norges grunnlov, var sorenskrivaren fra Nes, Thomas Bryn, en av eidsvollsmennene. Valgt fra vårt distrikt.

 

I 1852 kjøpte Andreas Theodor Holm garden, og den har siden vært i Holm familiens eie.

 

Etter skrivar-tida har 3 generasjoner Holm vært ordførere og varaordførere i til sammen over 90 år. De har også hatt flere perioder på Fylketstinget og på Stortinget. Slik har Skrivargarden Nes vært et politisk maktsete i nesten 200 år. I 2000 bygde Ragna og Kristian Holm om låven til festlokale og gardsmuseum. Den gamle bondekulturen kan oppleves i autentiske omgivelser på låven.

 

Elsie og Andreas Holm overtok garden i 2016. Andreas er 5. generasjon Holm som er eier av Skrivargarden Nes.

4132709497.jpg
bottom of page